Obchodní podmínky

Společnosti PREMA CZECH s.r.o., se sídlem v Českém Těšíně, Divadelní 704/11, IČ 26840561

Daň z přidané hodnoty:

Všechny ceny výrobků a služeb na webových stránkách PREMA CZECH s.r.o. jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Částky daně, stejně tak jako celkové částky k úhradě včetně daně a částky případné dopravy jsou vždy vyčísleny v košíku.

Objednávka:

Po odeslání objednávky Vám bude odesláno e-mailem její potvrzení. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti, okamžitě nás zkontaktujte e-mailem nebo telefonicky na telefonním čísle +420 731 444 950.

Zrušení objednávky ze strany zákazníka:

Dodávka objednaného zboží a odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka se řídí zákonem 367/2000 Sb.
V případě, že platba byla provedena zálohově a objednávka je zrušena ještě před expedicí zboží nebo zadáním do výroby, bude záloha převedena zpět na účet zákazníka. Při platbě zálohově, může být v případě jednostranného zrušení objednávky zákazníkem vrácena snížená záloha s odečtením bankovního poplatku, které byl účtován bankou příjemci platby. Poplatky jsou podle aktuálních platných ceníků banky příjemce platby v okamžiku zaplacení zálohy.
– Poučení – § 53 odst. 7 Občanského zákoníku

 • 
Spotřebitel má právo do 14 dnů od smlouvy odstoupit.
  Zboží je možné vrátit do 14-ti dnů bez udání důvodu, za předpokladu že je nepoškozené a v původním obalu.

Zrušení objednávky ze strany PREMA CZECH s.r.o.:

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • Zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • Změnila se výrazným způsobem cena

V případě, že tato situace nastane, se zavazujeme, že Vás neprodleně budeme kontaktovat emailem nebo telefonicky a domluvíme se s Vámi na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, …). 
Pokud jste již za zboží zaplatili (bankovním převodem) a výsledná částka bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu (první pracovní den po dnu Vaší platby). V případě, že tato částka bude vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek.

Platba:

 • Hotovostní platba
 • Platba převodem (zálohově)
 • Dobírka

Cena dopravy:Cena dopravy je v internetovém obchodě vypočítávaná automatický dle aktuálních ceníků přepravních
společnosti PPL a Česká pošta. 
Při odběru zboží nad 5000 Kč bez DPH doprava zdarma.

Termín expedice zboží:

Uváděné termíny vycházejí z informací o našich skladových zásobách a dále z informací poskytovaných zahraničními dodavateli a výrobci a proto termíny nejsou závazné, ale pouze předpokládané. Za každých okolností se snažíme dodat zboží co nejrychleji. Dodací lhůta od závazné objednávky je od 3 dnů (je-li zboží skladem) do 8 týdnů (zakázková výroba kovových předmětu).

Podmínky přepravy:

Odběratel hradí náklady spojené s dopravou zboží, nese všechna rizika spojená s dopravou zboží a v případě zcizení, poškození či ztrát již zaplaceného zboží, je povinen nárokovat vzniklou škodu na dopravní firmě. V těchto případech je nutné při převzetí zásilky sepsat tzv. Škodní zápis, na základě tohoto zápisu pak vymáháte vzniklou škodu. Věnujte při přebírání zboží velkou pozornost stavu balíku. Přepravní firma doručuje zásilku na udanou adresu. Proto je nutné, aby adresa udávaná na objednávce byla přesná. V případě nejasností v adrese se snaží přepravce domluvit s klientem pomocí telefonu. V případě, že telefonní číslo není k dispozici a adresa je nepřesná nebo neúplná, vrací přepravce nedoručitelnou zásilku zpět odesílateli. Uvádějte prosím Vaše telefonní číslo, aby Vám přepravní služba mohla zásilku avizovat. Doručuje se pouze v pracovní dny. Datum odeslání požadovaného zboží je možné ověřit telefonem.

Kontrola dodávky:

Doporučujeme, aby kupující zkontroloval obsah dodávky při převzetí balíku od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno nebo zboží neodpovídá uvedenému na přiložené faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce. Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky od dopravce, je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu do 24 hod a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího.

Záruka:

Společnost PREMA CZECH s.r.o. poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu dvou let. Firma PREMA CZECH s.r.o. u oprávněných reklamací uplatněných v záruční době zavazuje bezplatně odstranit závady na produktech. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadné části výrobku, případně odstraněním závady přímo u zahraničního výrobce. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do jednoho měsíce od doručení nám vadného zboží.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

 • 

neodborným použitím
 • 
mechanickým poškozením nebo opotřebením
 • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
 • 
jinými vnějšími vlivy

Způsob uplatnění reklamace:

Pokud nebude balík se zbožím k reklamaci viditelně označen slovem RE KLAMACE, nemusí být převzat a může se odesílateli vrátit zpět. Při zaslání nebo předání zboží k reklamaci je vždy nutno předložit:

 • 
Doklad o nákup zboží (faktura)
 • Popis závady

Reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno kompletní, nesmí být mechanicky poškozeno a mělo by být zabaleno v originálním obalu.

Doprava reklamovaného zboží:

Reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace a to pouze na vlastní náklady. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží zákazníkovi zasláno spediční firmou.

Neoprávněná reklamace:

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování nebo opravu produktu.

Ochrana osobních údajů:

Osobní údaje jsou chráněny dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

V Českém Těšíně dne 6. května 2016

 

Snímek obrazovky 2016-05-06 v 10.52.43